طیف داینامیک

طیف داینامیک
طیف داینامیک یک سیستم که معمولا همانند اس ان آر با واحد دسیبل اندازه گیری می شود ، نسبت مستقیم با “اس ان آر”(SNR) دارد . به این معنی که طیف دینامیک معمولا فاصله بین کمترین پیغام صوتی ( قویترین سیگنال ) و ضعیف ترین شدت پیغام صوتی است . از آن جایی که برای تفکیک پایین ترین سیگنال، آن سیگنال قوی تراز نویز سیستم باشد می توان نتیجه گیری کرد که مقدار ” اس ان آر” (SNR) می تواند چهارچوب خوبی برای اندازه گیری و یا پیش بینی طیف دینامیک سیستم باشد . اندازه گیری “اس ان آر”(SNR) سیستم های دیجیتال معمولا به وسیله مقدار بیت ریت یا تعداد بیت های استفاده شده سیستم است . به صورت استاندارد هر بیت سیستم های دیجیتال برابر با 6 دسیبل می باشد .

بنابراین در تئوری سیستم های 16 بیتی دارای 96 دسیبل “اس ان آر”(SNR) و سیستم های 24 بیتی دارای 144 دسیبل “اس ان آر”(SNR) هستند . با توجه به این اندازه گیری ها طیف دینامیک از لحاظ تئوری برابر با “اس ان آر” (SNR) آن سیستم ها است . ولی باید در نظر گرفت که طیف قابل استفاده دینامیک کمتر از مقدار تئوریک آن است ، چون وجود نویز در محیط غیر دیجیتال ( برای مثال در محیط اتاق آکوستیک) یا مقدار نویز در کابل ها یا کابل های برق اطراف سیستم و حتی کیفیت پری امپ ها و دستگاه های مبدل “آنالوگ به دیجیتال”(AD Convertor) از طیف قابل استفاده ی دینامیک می کاهند

خانه
محصولات
جستجو