ماه: ژانویه 2018

صدای دالبی

در این مقاله نگاهی به سیستم های دارای صدای محیطی می‌اندازیم که به سیستم استاندارد…

دسیبل چیست؟

دسی‌بل ، ( Decibel) ، یک واحد لگاریتمی برای بیان نسبت یک کمیت فیزیکی (معمولاً…

نام محصول خود رو جستجو کنید