سیستم صدای PA برای پخش موسیقی

بسته به نیازهای شما، سیستم های بزرگ موسیقی (PA) می توانند ساده یا پیچیده باشند. این می تواند شامل میکسر های دیجیتال ، بلندگوهای بزرگ، پردازش گرهای صدای دیجیتال و پنل های لمسی برای کنترل صدا باشد.

موسیقی پس زمینه

در بعضی موارد، یک سیستم پیجینگ به سیستم موسیقی پس زمینه (BGM) نیاز دارد و فضای آرامش بخشی را در بین پیام ها فراهم کند. در سایر فضا ها، فقط یک سیستم موسیقی پس زمینه مورد نیاز است، مانند اتاق انتظار یا لابی هتل ها و …

سیستم های پیجینگ

اغلب در انبارها و کارخانجات و برخی از مجتمع های اداری استفاده می شود، ما می توانیم یک سیستم پیجینگ برای ساختمان یا محیط کار برای تأسیسات شما طراحی و اجرا کنیم. هنر طراحی در این بخش استفاده از تجهیزات متناسب با فضای شما می باشد، بطور مثال: برای فضاهای کوچک، تعبیه کردن اسپیکر هایی با سایز کوچک صدایی شفاف تر و قابل فهم تری برای شنونده به ارمغان می آورد که این تناسب نیازمند کارشناسی دقیق در طراحی نسبت به نیاز کاربر می باشد. ما سیستم هایی را طراحی می کنیم که صدای واضح و قابل فهم را برای همه مکان ها ارائه دهند.

سیستم های اینترکام

ما با سیستم های اینترکام برای مدارس ، ساختمان ها ،کارخانه جات و فضاهای بزرگ که نیاز به ارتباط داخلی بین بخش های متعدد دارند راه کار ارائه می دهیم.