سیستم صدا PA برای پخش موسیقی

بسته به نیازهای شما، سیستم های بزرگ موسیقی (PA) می توانند ساده یا پیچیده باشند. این می تواند شامل میکسر های دیجیتال ، بلندگوهای بزرگ، پردازش گرهای صدای دیجیتال و پنل های لمسی برای کنترل صدا باشد.

موسیقی پس زمینه

در بعضی موارد، یک سیستم پیجینگ به سیستم موسیقی پس زمینه (BGM) نیاز دارد و فضای آرامش بخشی را در بین پیام ها فراهم کند. در سایر فضا ها، فقط یک سیستم موسیقی پس زمینه مورد نیاز است، مانند اتاق انتظار یا لابی هتل ها و …

سیستم های پیجینگ

اغلب در انبارها و کارخانجات و برخی از مجتمع های اداری کوچک استفاده می شود، ما می توانیم یک سیستم پیجینگ برای ساختمان یا محیط کار برای تأسیسات شما طراحی و اجرا کنیم. فضاهای از کارخانه با صدای بلند نیاز به بلند گوهای بزرگ دارند، در حالی که دفاتر نیاز به بلندگو کوچک تر و یا کیفیت تری دارند. ما سیستم هایی را طراحی می کنیم که صدای واضح و قابل فهم را برای همه مکان ها ارائه دهند.

سیستم های اینترکام

ما با سیستم های اینترکام برای مدارس ، ساختمان ها ،کارخانه جات و فضاهای بزرگ که نیاز به ارتباط داخلی بین بخش های متعدد دارند راه کار ارائه می کنیم.