سیستم صوتی باشگاه

سیستم صوتی مناسب سالن‌ها و باشگاه‌های ورزشی

ارتباط موسیقی و ورزش

موسیقی نقش بسیار مهمی در سالن‌های ورزشی دارد. می‌توان از آن برای ایجاد آرامش در اتاق یوگا، حفظ شادابی در باشگاه‌های بدنسازی، ایجاد تحرک بیشتر در سالن‌های ایروبیک، رقص در کلاس سالسا، حفظ ریتم در اسپینینگ و غیره استفاده کرد.

RASA GROUP

اطلاع رسانی

برای ایجاد سرگرمی در رویدادهای ورزشی و مهم‌تر از آن برای آدرس دهی پیام‌های صوتی به تماشاگران (برای مثال یک پیام اضطراری یا هشدار تخلیه) از سیستم‌های صوتی در سالن‌های ورزشی (سیستم صوتی باشگاه) کمک گرفت.

انعطاف پذیری

بنابراین، یک سیستم صوتی باید به اندازه مناسب قابل انعطاف باشد تا در هریک از موقعیت‌های ذکر شده در بالا بتواند صدای مناسب را تامین نماید.

کیفیت در پخش

به طور کلی کیفیت صدا عامل اصلی در سیستم صوتی می‌باشد تا به هنگام استراحت فضایی دلپذیری خلق کند، به هنگام تمرین انرژی‌زا باشد و در مواقعی که پیامی برایتان ارسال می‌شود واضح و قابل فهم باشد.

تأمین خواسته‌های شما

تیم رسا الکترونیک اطلس با بررسی دقیق خواسته‌های شما و فضاهای موجود، به طراحی سیستم صدایی مهندسی شده با در نظر گرفتن خواسته‌های شما خواهیم پرداخت.