logo-image

سیستم صوتی فود کورت

سیستم صوتی مناسب فود کورت ها و سالن های شبیه به آن

از گذشته تا حال

سیستم صوتی فودکورت : در سال های نه چندان دور، فودکورت ها مکانی برای رفع گرسنگی بودند و کیفیت غذا مزیت رقابتی آنها شناخته می شد. اکنون مشتریان انتظار دارند که در محیطی دلنشین و زیبا غذا میل کنند و توقع صدایی شفاف و تمیز از سیستم صوتی دارند.

موزیک پس زمینه

ایجاد فضایی زیبا و دلنشین به همراه موسیقی پس زمینه (BGM) مکملی برای کیفیت غذای فودکورت ها می باشد تا مشتری را برای استفاده دوباره ترغیب نماید.

طراحی مهندسی

سیستم صوتی با کیفیت، فضایی جذاب برای حضور مشتریان فراهم کرده و این امر منجر به افزایش محبوبیت فودکورت ها خواهد شد. طراحی و سازماندهی صدا کار بسیار تخصصی است و طراح باید بلندگو ها را جوری چیدمان کند که شما در هر نقطه از فضا قرار بگیرید به یک میزان صدا را شنیده و تفاوتی در صدا با جا به جا شدن شما ایجاد نشود.

صدای آزار دهنده

در بسیاری از فودکورت ها شاهد کیفیت نامطلوب سیستم صوتی هستیم. بعضا در قسمت هایی از فودکورت صدایی شنیده نمی شود و در قسمت هایی آنقدر صدا بلند می شود که باعث آزار گوش ها می شود.