سیستم کنفرانس

تجهیزات مناسب اتاق ها و سالن های کنفرانس
سیستم کنفرانس

کیفیت، تاثیر گذاری

سالنهای همایش و کنفرانس محلی برای اجماع کارکنان و مدیران هر سازمان بوده، که تجهیز نمودن آن به سیستم کنفرانس و دیجیتال ساینیج ها می تواند در کیفیت و خروجی این جلسات تائیر شایانی داشته باشد.

احترام به میهمانان

از آنجایی که مکان های یاد شده محل میزبانی و پذیرایی از مدیران عالی رتبه نیز می باشد لازم است که تجهیزات انتخابی متناسب با شان و شخصیت میهمانان باشد.
سیستم کنفرانس
سیستم کنفرانس

امکانات حرفه ای صوتی و تصویری

– قابلیت رای گیری الکترونیکی
– قابلیت تصویربرداری چرخش اتوماتیک دوربین فیلمبرداری به سمت سخنران
– قابلیت ترجمه همزمان
– قابلیت ضبط صدا و تصویر

تمرکز هنگام سخنرانی

یک سیستم کنفرانس به طور کلی از تعدادی میکروفن و منبع تغذیه تشکیل شده است. این تجهیزات کمک می کنند تا سخنران مدیریت کامل تری روی جلسات داشته و در سوی مقابل حاضرین در جلسه با پخش یکنواخت صدای سخنران ، تمرکز بیشتری بر روی سخنان ایراد شده خواهند داشت.
سیستم کنفرانس
سیستم کنفرانس

ترجمه همزمان

یکی از قابلیتهای دیگری که می توان به سیستم کنفرانس اضافه نمود ، ترجمه همزمان می باشد که از حضور فرد مترجم در بین حاضرین میز کنفرانس جلوگیری نموده و قابلیت انتخاب صدای اصلی یا مترجم برای افراد حاضر به وجود می آورد. قابلیت برقراری تماس تلفنی با فردی که بیرون از جلسه می باشد امکان پخش صدای ایشان را در سیستم کنفرانس فراهم می آورد.

امکانات ویژه

از طریق نرم افزار سیستم کنفرانس امکان مستندسازی رای گیری ها و آرشیو جلسات بر روی کامپیوتر متصل به منبع تغذیه در اختیار کاربر وجود دارد.
سیستم کنفرانس
سیستم کنفرانس