رد کردن لینک ها

سیستم صوتی مناسب استخر و سونا

زیبا، لایق اعتماد

همواه باید توجه کرد که با توجه به نوع استفاده بلندگوها در محیط استخر نیاز به بلندگوهای ضد آب می باشد که کمپانی اکلر ( Ecler ) دارای محصولات متنوعی در این زمینه می باشد.

کیفیت، آرامش خاطر

استفاده از سیستم صوتی خوب و با کیفیت در استخر و سونا باعث ایجاد حس آرامش بیشتر و لذت بیشتر مراجعین خواهد شد

پیجینگ، اعلام

همچنین میتوان از سیستم صوتی جهت پیجینگ و یا اعلام اطلاعیه ها در محیط عمومی استفاده کرد.

مقاوم، سازگار

 توجه داشته باشید، سیستم صوتی مناسب استخر و سونا باید در برابر رطوبت و دماهای بالا مقاوم و سازگار نیز باشد.

 پیشنهاد ما بلندگو eIC5154 می باشد.

زیبا، لایق اعتماد

همواه باید توجه کرد که با توجه به نوع استفاده بلندگوها در محیط استخر نیاز به بلندگوهای ضد آب می باشد که کمپانی اکلر ( Ecler ) دارای محصولات متنوعی در این زمینه می باشد.

کیفیت، آرامش خاطر

استفاده از سیستم صوتی خوب و با کیفیت در استخر و سونا باعث ایجاد حس آرامش بیشتر و لذت بیشتر مراجعین خواهد شد

پیجینگ، اعلام

همچنین میتوان از سیستم صوتی جهت پیجینگ و یا اعلام اطلاعیه ها در محیط عمومی استفاده کرد.

مقاوم، سازگار

 توجه داشته باشید، سیستم صوتی مناسب استخر و سونا باید در برابر رطوبت و دماهای بالا مقاوم و سازگار نیز باشد.

 پیشنهاد ما بلندگو eIC5154 می باشد.

بازگشت به بالای صفحه