برخی از پروژه های شرکت رسا الکترونیک اطلس

در این بخش شما می توانید با برخی از پروژه های شرکت آشنا شوید.

برخی از پروژه های شرکت رسا الکترونیک اطلس

نمایندگی Zara در ایران

Zara store in kish island

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : زیلان، نمایندگی زارا در ایران
مکان پروژه : کیش، مجتمع رویا مال
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHSA4-150
میکسر : eSAM-402
بلندگوها : AUDEO108 – eUC106 – eAMBIT106

Previous
Next
نمایندگی Zara در ایران

Zara store in kish island

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : زیلان، نمایندگی زارا در ایران
مکان پروژه : کیش، مجتمع رویا مال
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHSA4-150
میکسر : eSAM-402
بلندگوها : AUDEO108 – eUC106 – eAMBIT106

Previous
Next

رستوران بامو

Bamo Restaurant

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : رستوران ایتالیایی بامو
مکان پروژه : تهران، شهرک غرب
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eGPA8-150
میکسر : eSam603
بلندگوها : Eambit106 – Emotus5PB – IC6
ساب : ICSB10
پلایر : ESAS BT
Previous
Next

رستوران بامو

Bamo Restaurant

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : رستوران ایتالیایی بامو
مکان پروژه : تهران، شهرک غرب
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eGPA8-150
میکسر : eSam603
بلندگوها : Eambit106 – Emotus5PB – IC6
ساب : ICSB10
پلایر : ESAS BT
Previous
Next

نمایندگی Zara در ایران

Zara store in Tehran

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : زیلان، نمایندگی زارا در ایران
مکان پروژه : تهران، شهرک غرب ، رویال مال
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHSA4-150
میکسر : eSAM-402
بلندگوها : AUDEO108 – eUC106 – eAMBIT106

Previous
Next

نمایندگی Zara در ایران

Zara store in Tehran

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : زیلان، نمایندگی زارا در ایران
مکان پروژه : تهران، شهرک غرب ، رویال مال
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHSA4-150
میکسر : eSAM-402
بلندگوها : AUDEO108 – eUC106 – eAMBIT106

Previous
Next

رستوران دان تان

DownTown Restaurant

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : رستوران دان تان
مکان پروژه : تهران، بلوار آفریقا
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-240
بلندگوها : Eambit103 – Eambit106
ساب : T8
Previous
Next

رستوران دان تان

DownTown Restaurant

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : رستوران دان تان
مکان پروژه : تهران، بلوار آفریقا
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-240
بلندگوها : Eambit103 – Eambit106
ساب : T8
Previous
Next

رستوران فانوس

Fanoos Restaurant

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : رستوران فانوس
مکان پروژه : اتوبان تهران قم
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-240
بلندگوها : Eambit103 – Eambit106
ساب : T8

Previous
Next

رستوران فانوس

Fanoos Restaurant

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : رستوران فانوس
مکان پروژه : اتوبان تهران قم
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-240
بلندگوها : Eambit103 – Eambit106
ساب : T8

Previous
Next

رستوران گیلانه

Gilaneh RESTAURANT​

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : رستوران گیلانه
مکان پروژه : بلوار آفریقا
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHSA4-150
بلندگوها : Eambit103

Previous
Next

رستوران گیلانه

Gilaneh RESTAURANT​

اطلاعات پروژه :
نام پروژه : رستوران گیلانه
مکان پروژه : بلوار آفریقا
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHSA4-150
بلندگوها : Eambit103

Previous
Next

کافه سکند کاپ

Second Cup Coffee

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ کافه سکند کاپ​
مکان پروژه : تهران، شهرک غرب، مجتمع رویال
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-240
بلندگوها : Audeo103

Previous
Next

کافه سکند کاپ

Second Cup Coffee

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ کافه سکند کاپ​
مکان پروژه : تهران، شهرک غرب، مجتمع رویال
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-240
بلندگوها : Audeo103

Previous
Next

کافه آجری

Ajori Cofe

اطلاعات پروژه :
مکان پروژه : تهران، طالقانی
نام پروژه : کافه آجری
تجهیزات مورد استفاده:
از کمپانی اکلر Ecler
آملی فایر : HMA120
بلندگوها : eIC52

Previous
Next

کافه آجری

Ajori Cofe

اطلاعات پروژه :
مکان پروژه : تهران، طالقانی
نام پروژه : کافه آجری
تجهیزات مورد استفاده:
از کمپانی اکلر Ecler
آملی فایر : HMA120
بلندگوها : eIC52

Previous
Next

باشگاه انرژی

Energy Gym

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ باشگاه انرژی
مکان پروژه : تهران، سعادت آباد
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-120
بلندگوها : Eambit106 – eCURVE104

Previous
Next

باشگاه انرژی

Energy Gym

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ باشگاه انرژی
مکان پروژه : تهران، سعادت آباد
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-120
بلندگوها : Eambit106 – eCURVE104

Previous
Next

نمایندگی Zara در ایران

Zara store in kish island

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ زیلان، نمایندگی زارا در ایران
مکان پروژه : کیش، کوروش برند سنتر
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHSA4-150
میکسر : eSAM-603
پخش کننده : eSAS-BT
بلندگوها : IC8 – eMOTUS5OD
ساب : ICSB10

Previous
Next

نمایندگی Zara در ایران

Zara store in kish island

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ زیلان، نمایندگی زارا در ایران
مکان پروژه : کیش، کوروش برند سنتر
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHSA4-150
میکسر : eSAM-603
پخش کننده : eSAS-BT
بلندگوها : IC8 – eMOTUS5OD
ساب : ICSB10

Previous
Next

بیمارستان شهید محلاتی

shahid mahalati hospital

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ بیمارستان شهید محلاتی
مکان پروژه : تبریز
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-120
بلندگوها : Eambit103

Previous
Next

بیمارستان شهید محلاتی

shahid mahalati hospital

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ بیمارستان شهید محلاتی
مکان پروژه : تبریز
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-120
بلندگوها : Eambit103

Previous
Next

باغ موزه آیت الله رفسنجانی

Hashemi Rafsanjani Museum

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ باغ موزه آیت الله رفسنجانی
مکان پروژه : تهران، جماران
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-120
بلندگوها : AUDEO106

Previous
Next

باغ موزه آیت الله رفسنجانی

Hashemi Rafsanjani Museum

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :​ باغ موزه آیت الله رفسنجانی
مکان پروژه : تهران، جماران
تجهیزات مورد استفاده:
آملی فایر : eHMA-120
بلندگوها : AUDEO106

Previous
Next