[vc_row][vc_column]

[vc_column_text css=”.vc_custom_1548149457026{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 15px !important;}”]

بلندگو مناسب باشگاه ها

[/vc_column_text][vc_separator css=”.vc_custom_1547889124404{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

در باشگاه های ورزشی ،موسیقی ریتم و شادابی مورد نیاز در فضا را تامین می کند. بلندگوهای پخش کننده موسیقی در این فضاها نیاز می باشد تعادل فرکانسی مناسبی داشته و بتوانند فرکانس بم را به خوبی پخش نمایند.

باشگاه های امروزی دارای طراحی مدرن بوده و نیار می باشد از بلندگوی دکوراتیو با طراحی زیبا استفاده کنند.بهترین بلندگو برای باشگاه ها ،بلندگوهای دکوراتیو با ابعاد بالا می باشند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator css=”.vc_custom_1547889129922{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”][vc_column_text]

بلندگو های مناسب استفاده در باشگاه ها

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”18717″ img_size=”210×79″ alignment=”center” onclick=”custom_link” css=”.vc_custom_1548146992799{margin-bottom: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}” link=”https://rasa-av.com/product/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-ecler-%D9%85%D8%AF%D9%84-ecurve104/”][vc_custom_heading text=”eCURVE Series” font_container=”tag:h6|font_size:19px|text_align:center|color:%23777777″ google_fonts=”font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”url:https%3A%2F%2Frasa-av.com%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%25BE%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25B1-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2588-ecler-%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584-ecurve104%2F|||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”18716″ img_size=”210×79″ alignment=”center” onclick=”custom_link” css=”.vc_custom_1548146897852{margin-bottom: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}” link=”https://rasa-av.com/product-category/%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1/%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7/%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88/eambit/”][vc_custom_heading text=”eAMBIT Series” font_container=”tag:h6|font_size:19px|text_align:center|color:%23777777″ google_fonts=”font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”url:https%3A%2F%2Frasa-av.com%2Fproduct-category%2F%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25B1%2F%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2588%2Feambit%2F|||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”18715″ img_size=”210×79″ alignment=”center” onclick=”custom_link” css=”.vc_custom_1548146865838{margin-bottom: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}” link=”https://rasa-av.com/product-category/%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1/%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7/%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88/audeo/”][vc_custom_heading text=”AUDEO Series” font_container=”tag:h6|font_size:19px|text_align:center|color:%23777777″ google_fonts=”font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”url:https%3A%2F%2Frasa-av.com%2Fproduct-category%2F%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25B1%2F%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2588%2Faudeo%2F|||”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator css=”.vc_custom_1547899120761{margin-top: 10px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

ما طراحی سیستم صوتی شما را منحصرا با توجه به الزامات و بودجه شما طراحی و ارائه خواهیم کرد.

همینطور با اجرای سیستم صوتی در کمترین زمان و به تمیزترین شکل ممکن رضایت شما را جلب خواهیم نمود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]